NL
EN

GO CUBA!

Stimuleringsregeling voor Cubaanse onafhankelijke filmproducties

De Go Cuba aanvraagronde voor 2023 is gesloten! De aanvragen worden de komende weken door onze selectiecommissie gelezen en rond 15 april zullen we de uitslag hier bekend maken.

GO CUBA! wordt mogelijk gemaakt met ondersteuning van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

World Cinema Amsterdam is een jaarlijks filmfestival in Amsterdam dat zich richt op de nieuwste ontwikkelingen in Latijns Amerika (inclusief het Caribisch gebied), Afrika en Azië. In de afgelopen edities van het festival zijn een groot aantal jonge en talentvolle filmmakers uit veelal nog onbekende niet-westerse filmlanden geïntroduceerd bij het Nederlandse filmpubliek. World Cinema Amsterdam werkt samen met gerenommeerde festivalprogrammeurs uit alle delen van de wereld(cinema) en ondersteunt jonge filmmakers door middel van prijzengeld gekoppeld aan de Jury en Audience Awards van het festival om hiermee het eerstvolgende filmproject van de filmmakers mede mogelijk te maken.

Tijdens de edities van 2013 en 2015 heeft Word Cinema Amsterdam zich gericht op de Cinema uit het Caribisch gebied. Met name in Cuba blijkt veel jong filmtalent te zijn, maar weinig middelen om hun projecten te realiseren.

Met bovenstaande in gedachten heeft World Cinema Amsterdam het initiatief genomen om totstandkoming van onafhankelijk geproduceerde filmprojecten van een nieuwe generatie jonge Cubaanse producenten en filmmakers te ondersteunen. Eigenzinnige, tegendraadse en originele korte en lange speelfilms en documentaires die zonder externe financiering niet tot stand zouden kunnen komen in het huidige productieklimaat in Cuba. Hiertoe is in 2015 de stimuleringsregeling GO CUBA opgericht. GO CUBA wil juist voor jonge en debuterende filmmakers in Cuba de mogelijkheden voor het kunnen realiseren van onafhankelijk filmproducties verder oprekken.

Met een jaarlijks GO CUBA! budget kunnen er ieder jaar ca. 5 korte speelfilms, documentaires en/of animatiefilms, en 2 lange speelfilms worden ondersteund, inclusief promotie/distributiekosten voor de betreffende films.

- Bekijk hier de selectie van 2016 t/m 2022.

Voor wie

Aanvragen kunnen alleen worden gedaan door een in Cuba woonachtige – debuterende of beginnende – Cubaanse regisseur, rechtstreeks of via zijn/haar Cubaanse producent.

Bijdrage

De maximale bijdrage voor korte filmprojecten tot 15 minuten (fictie, creatieve documentaire, animatie) is:

• maximaal € 2.644 voor productie
• + maximaal € 356 voor post-productie/presentatie
• Dus in totaal maximaal € 3.000 per kort filmproject.

De bijdrage voor lange filmprojecten vanaf 70 minuten (fictie, creatieve documentaire) is:
• maximaal € 5.500 voor productie
• + maximaal € 5.500 voor post-productie en presentatie
• Dus in totaal maximaal € 11.000 per lang filmproject.

Selectie- en beoordelingsprocedure
Stichting World Cinema Amsterdam stelt ieder jaar een selectiecommissie samen die de ingediende projecten inhoudelijk en budgettair beoordeelt. Dit op basis van de in de infosheet geformuleerde richtlijnen en uitgangspunten. Prioriteit zal worden gegeven aan artistiek en inhoudelijk relevante filmprojecten van jonge en debuterende filmmakers met actuele lokale thema’s en universele kwaliteiten. Gezien de huidige ondervertegenwoordiging binnen de Cubaanse cinema worden vrouwelijke filmmakers nadrukkelijk opgeroepen hun projecten in te dienen. De selectie en uiteindelijke keuze voor projecten zal plaatsvinden op basis van kwaliteit.

Voor toekenning van de aanvraag dient het oordeel over de kwaliteit van de filmproductie positief te zijn volgens de beoordelingscommissie. Onder kwaliteit wordt verstaan: nadruk op de artistieke kwaliteit en de verwachting van de beoordelingscommissie dat het eindresultaat dusdanig bijzonder kan zijn dat dit in potentie nationaal en internationaal herkend en gewaardeerd zal worden. De betreffende filmproductie dient een impact te hebben op de audiovisuele sector en het filmklimaat in Cuba.

Ieder goedgekeurd project ontvangt van Stichting World Cinema Amsterdam een subsidiebeschikking. Op basis hiervan zal over de betreffende filmproductie verantwoording worden afgelegd aan de beoordelingscommissie. De aanvrager van het gehonoreerde project zal een afrekening moeten indienen voorzien van een overzicht en afschriften van de gedane uitgaven. Stichting World Cinema Amsterdam zal deze afrekening controleren en desgewenst om aanvullende informatie of bewijstukken vragen.

Wijze van indiening
De aanvraag wordt ingediend via een digitaal aanvraagformulier dat hieronder te downloaden is. Dit kan vanaf 1 januari 2023. Te downloaden zijn:

• Reglement bijdrage GO CUBA! (zowel in het Nederlands als in het Spaans)
• 1 aanvraagformulier voor een kort filmproject + budgetformulier
• 1 aanvraagformulier voor een lang filmproject + budgetformulier + Entrega DVD/USB

Vóór de sluitingsdatum (15 februari 2023) dient het aanvraagformulier + bijlagen online te worden ingevuld en per e-mail te worden verzonden aan World Cinema Amsterdam. Eventueel eerder gemaakt werk kan online worden aangeleverd of op dvd of USB bij de ambassade in Havana worden ingeleverd. De filmmaker krijgt hiervoor een ontvangstbevestiging en het materiaal wordt per post door de ambassade naar de Stichting in Amsterdam gestuurd.

Het inleveradres is:
Gocuba@worldcinemaamsterdam.nl
t.a.v. World Cinema Amsterdam /beoordelingscommissie GO CUBA!

Voor vragen:
Gocuba@worldcinemaamsterdam.nl

Download: Regelement 2023 (Spaans)
Download: Bijdrageregelement 2023 (Nederlands)
Download: Inschrijfformulier korte film (Spaans) 2023
Download: Inschrijfformulier lange film (Spaans) 2023
Download: Budget korte film (Spaans) 2023
Download: Budget lange film (Spaans) 2023
Download: Aanlevering USB of DVD (Spaans) 2023