Deze website is geoptimaliseerd voor moderne browsers. Voor een betere ervaring update de browser.

Programma Blokkenschema Nieuws Info Account
NL
EN

GO CUBA!

Stimuleringsregeling voor Cubaanse onafhankelijke filmproducties

GO CUBA! wordt mogelijk gemaakt met ondersteuning van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. De deadline voor het aanmelden van nieuwe projecten was 15 februari 2020; de aanvraagronde is inmiddels gesloten. 

Haga clic aqui para la version en español.

World Cinema Amsterdam is een jaarlijks filmfestival in Amsterdam dat zich richt op de nieuwste ontwikkelingen in Latijns Amerika (inclusief het Caribisch gebied), Afrika en Azië. In de afgelopen tien edities van het festival zijn een groot aantal jonge en talentvolle filmmakers uit veelal nog onbekende niet-westerse filmlanden geïntroduceerd bij het Nederlandse filmpubliek. World Cinema Amsterdam werkt samen met gerenommeerde festivalprogrammeurs uit alle delen van de wereld(cinema) en ondersteunt jonge filmmakers door middel van prijzengeld gekoppeld aan de Jury en Audience Awards van het festival om hiermee het eerstvolgende filmproject van de filmmakers mede mogelijk te maken.

Tijdens de edities van 2013 en 2015 heeft Word Cinema Amsterdam zich gericht op de Cinema uit het Caribisch gebied. Met name in Cuba blijkt veel jong filmtalent te zijn, maar weinig middelen om hun projecten te realiseren.

Met bovenstaande in gedachten heeft World Cinema Amsterdam het initiatief genomen om totstandkoming van onafhankelijk geproduceerde filmprojecten van een nieuwe generatie jonge Cubaanse producenten en filmmakers te ondersteunen. Eigenzinnige, tegendraadse en originele korte en lange speelfilms en documentaires die zonder externe financiering niet tot stand zouden kunnen komen in het huidige productieklimaat in Cuba. Hiertoe is in 2015 de stimuleringsregeling GO CUBA opgericht. GO CUBA wil juist voor jonge en debuterende filmmakers in Cuba de mogelijkheden voor het kunnen realiseren van onafhankelijk filmproducties verder oprekken.

Met een jaarlijks GO CUBA! budget kunnen er ieder jaar ca. 5 korte speelfilms, documentaires en/of animatiefilms, en 2 lange speelfilms worden ondersteund, inclusief promotie/distributiekosten voor de betreffende films.

-Kijk hier naar de selectie van 2016 t/m 2020.

Voor wie

Aanvragen kunnen alleen worden gedaan door een in Cuba woonachtige – debuterende of beginnende – Cubaanse regisseur, rechtstreeks of via zijn/haar Cubaanse producent.

Bijdrage

De maximale bijdrage voor korte filmprojecten tot 15 minuten (fictie, creatieve documentaire, animatie) is:

• maximaal CUC 2.860 / € 2.644 voor productie;
• + maximaal CUC 400 / €356 voor post-productie/presentatie;
• Dus in totaal maximaal CUC 3.260 / € 3.000 per kort filmproject.

De bijdrage voor lange filmprojecten vanaf 70 minuten (fictie, creatieve documentaire) is:

• maximaal CUC 6.000 / € 5.500 voor productie;
• + maximaal CUC 6.000 / € 5.500 voor post-productie en presentatie;
• Dus in totaal maximaal CUC 12.000 / € 11.000 per lang filmproject.

Selectie- en beoordelingsprocedure
Stichting World Cinema Amsterdam stelt een selectiecommissie samen die tussen 15 februari en 15 april 2020  de ingediende projecten inhoudelijk en budgettair zal beoordelen. Dit op basis van de in de infosheet geformuleerde richtlijnen en uitgangspunten. Prioriteit zal worden gegeven aan artistiek en inhoudelijk relevante filmprojecten van jonge en debuterende filmmakers met actuele lokale thema’s en universele kwaliteiten. Gezien de huidige ondervertegenwoordiging binnen de Cubaanse cinema worden vrouwelijke filmmakers nadrukkelijk opgeroepen hun projecten in te dienen. De selectie en uiteindelijke keuze voor projecten zal plaatsvinden op basis van kwaliteit.

Voor toekenning van de aanvraag dient het oordeel over de kwaliteit van de filmproductie positief te zijn volgens de beoordelingscommissie. Onder kwaliteit wordt verstaan: nadruk op de artistieke kwaliteit en de verwachting van de beoordelingscommissie dat het eindresultaat dusdanig bijzonder kan zijn dat dit in potentie nationaal en internationaal herkend en gewaardeerd zal worden. De betreffende filmproductie dient een impact te hebben op de audiovisuele sector en het filmklimaat in Cuba.

Ieder goedgekeurd project ontvangt van Stichting World Cinema Amsterdam een subsidiebeschikking. Op basis hiervan zal over de betreffende filmproductie verantwoording worden afgelegd aan de beoordelingscommissie.
De aanvrager van het gehonoreerde project zal een afrekening moeten indienen voorzien van een overzicht en afschriften van de gedane uitgaven. Stichting World Cinema Amsterdam zal deze afrekening controleren en desgewenst om aanvullende informatie of bewijstukken vragen.

Wijze van indiening
De aanvraag wordt ingediend via een digitaal aanvraagformulier dat vanaf 1 december 2019 gedownload kan worden via de website van World Cinema Amsterdam. Te downloaden zijn:

• Reglement bijdrage GO CUBA! (alleen in het Spaans)
• 1 aanvraagformulier voor een kort filmproject + budgetformulier
• 1 aanvraagformulier voor een lang filmproject + budgetformulier + Entrega DVD/USB 

De eerstvolgende inschrijfronde start op 1 januari 2020 en sluit op 15 februari 2020. Voor die datum dient het aanvraagformulier + bijlagen online worden ingevuld of per e-mail worden verzonden aan World Cinema Amsterdam, en eventueel eerder gemaakt werk op dvd of USB bij de ambassade in Havana te worden ingeleverd. De filmmaker krijgt hiervoor een ontvangstbevestiging en de dvd’s worden per post door de ambassade naar de Stichting in Amsterdam gestuurd.

Het inleveradres is:
Gocuba@worldcinemaamsterdam.nl
t.a.v. World Cinema Amsterdam /beoordelingscommissie GO CUBA

Voor vragen: Gocuba@worldcinemaamsterdam.nl

Download: Reglement 2020 (Spaans)
Download: Inschrijfformulier korte film (Spaans)
Download: Inschrijfformulier lange film (Spaans)
Download: Budget korte film (Spaans)
Download: Budget lange film (Spaans)
Download: Aanlevering dvd of USB (Spaans)