Deze website is geoptimaliseerd voor moderne browsers. Voor een betere ervaring update de browser.

Programma Blokkenschema Nieuws Info
NL
EN

Nia Dinata over Indonesian Transgender Shorts

Ze heeft een indrukwekkende naam opgebouwd in de Indonesische filmwereld en staat bekend om haar films waarin ze gevoelige thema’s zoals homoseksualiteit en polygamie onder de aandacht brengt. 

We vinden het dan ook bijzonder dat we dit jaar regisseur en producer Nia Dinata als jurylid en spreker op World Cinema Amsterdam mogen verwelkomen!

Samen met haar presenteren we Indonesian Transgender Shorts, twee korte films over transgenders. We vroegen haar meer over dit onderwerp.

Waarom vind je het belangrijk om aandacht te geven aan deze groep?

Hun geschiedenis is de oudste in onze traditionele dans, traditionele opera en spirituele figuren, zoals de ila galigo-legende in Sulawesi. Maar in het hedendaagse Indonesië worden ze gemarginaliseerd.

In je films bespreek je verschillende gevoelige thema’s. Hoe ben je op deze thema’s gekomen?

Ik voel de drang om een stem te geven aan degene die minder gehoord worden en om gewoon eerlijk te handelen vanuit mijn instinct.

Vind je dat er voldoende aandacht is in Indonesië voor het thema?

Er is alleen veel aandacht vanuit extreem rechtse groepen die transgenders als zondaars beschouwen. Laten we ze in een positiever daglicht stellen. Het zijn mensen.

Kun je meer vertellen over de twee films die vertoond worden tijdens WCA?

Beide bespreken hetzelfde probleem vanuit het standpunt van de transvrouwen. Namelijk over de worsteling om geaccepteerd te worden door de samenleving en hun familie, vooral hun moeders. Maar één karakter, Ulfie worstelt nog meer vanwege haar HIV-status.

Wat hoop je te bereiken met het maken van films over dit onderwerp?

Ik wil transgenders hun stem versterken en Indonesiërs vragen om meer medeleven met hun medemensen te tonen.